• Lenovo start heel langzaam op wat kan ik er aan doen om het te verbeteren?

    Gesteld op 10-2-2019 om 11:39 in forum Lenovo TAB 2 A10-30 TB2-X30 Misbruik melden
    • De oplossing izit hem in de app's. Bij het opstarten neemt het systeem alle open apps mee. Naarmate je er meer active apps op heb zitten des te langzamer. In applicaries de apps die je niet altijd gebruikt srand-by zetten, dus je hoeft ze niet te verwijderen, opnieuw opstarten en joepie hij is een stuk sneller. Suk7. Geantwoord op 10-2-2019 om 12:54

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info