• Ik heb pas geprobeerd een nieuwe Lenvono tab A10-30 aan te sluiten op het internet. Bij WLAM heb ik mijn ORANGE-FLYBOX B517 geselecteerd en het wachtwoord ingegeven.
  Het toestel verifieert maar heeft authenticiteitsproblemen.

  Ik heb reeds mijn wachtwoord op de Flybox gewijzigd maar ik kan nog steeds geen internetverbinding leggen.
  Wat is de oplossing voor dit probleem?

  dank
  Mark

  Gesteld op 30-5-2018 om 08:12 in forum Lenovo TAB 2 A10-30 TB2-X30 Misbruik melden
  • als U router ORANGE-FLYBOX B517 is en U de daarbij horende 12 letter en cijfer combinatie heeft ingevuld moet het werken, de letters zijn wel hoofdletters.
   Gr. Jaap. Geantwoord op 30-5-2018 om 15:26

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info