• Zat lekker te lezen met mijn KOBO LIBRA H 20 .Ik Wilde een blad omslaan, maar hij doet helemaal niets meer. Hebben hem aan de computer gelegd om hem op te laden. Maar er gebeurd helemaal niets.ik heb hem ongeveer 2 maanden.

    Gesteld op 21-5-2020 om 16:00 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden
    • Dit hadden wij vorige week ook, en onze Kobo hebben we zelfs pas een maand. Door heel lang (kan wel een minuut duren) de uitknop achterop in te drukken, hebben we hem uit kunnen zetten. Daarna weer aangezet en alles deed het weer. Succes! Geantwoord op 21-5-2020 om 20:54

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info