• Hallo, mijn kobo glo viel ineens uit. Heb reset gedaan maar kom niet verder dan het 1e scherm. Verbinden met wifi lukt niet, met desktop ook niet. Wie weet hoe nu verder? Synchroniseren lukt niet....

    Gesteld op 25-5-2020 om 20:08 in forum Kobo E-Reader Misbruik melden
    • Tja, de Kobo Glo is de jongste niet meer, misschien is deze gewoon stuk, maar je kan altijd proberen de e-reader een poos aan het stroom te leggen, kijken wat er dan gebeurd. Geantwoord op 27-5-2020 om 10:39

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info