• ik wil graag de volgorde van mijn boeken zelf schikken. ik heb kobo plus abonnement.

    Gesteld op 8-6-2020 om 20:17 in forum Kobo Aura H2O Edition 2 Misbruik melden
    • Ik snap de vraag niet helemaal, wat bedoel je met zelf schikken? Je kan de boeken sorteren op auteur, titel, toevoegdatum, serie, enz
      Ga naar 'mijn boeken' hier zie je tal van opties waarop je kan sorteren. Wanneer je dit niet bedoeld zou je een snaar Calibre kunnen kijken, dit is een gratis boeken sorteer programma, Raymond Sneijder heeft hier veel over geschreven en uitgelegd. Geantwoord op 9-6-2020 om 07:43

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info