• Ik heb een nieuwe WiFi en wil deze instellen, het SSID gegevens instellen ging goed kleine en hoofdletters maar bij de WPA code kan in geen hoofdletters kiezen.
    Bij mijn vorige WiFi instellingen ging alles gewoon. Wat kan ik nu doen.

    Gesteld op 19-2-2020 om 15:02 in forum Kobo Aura H2O Edition 2 Misbruik melden
    • Maar je hoeft bij wifi verbinden toch alleen het wachtwoord in te vullen? Wanneer je bij instellingen op wifi tikt, en dan op netwerken,en dan op wifi-verbindingen, en je pikt hier de juiste uit, vul het wachtwoord in. Geantwoord op 23-2-2020 om 09:10

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info