• ik wil boeken van mijn pc op de kobo zetten. ik krijg alleen maar te zien dat er al kopieën op de reader staan maar op de reader zijn de gedownloden boeken niet gearriveerd. Ik heb deze handelingen al meerdere malen geprobeerd. Het lukt mij niet. De boeken staan op het bureau blad.

    Gesteld op 17-2-2019 om 20:07 in forum Kobo Aura Edition 2 Misbruik melden
    • Probeer eens je e reader te synchroniseren.
      Dit is het tweede tekentje van rechts boven. (Rondje met pijltjes) je moet dan volgens mij wel verbonden zijn met wifi. Boeken worden dan gedownload op je e reader. Geantwoord op 18-2-2019 om 10:56

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info