• Kan ik alleen kobo boeken op het apparaat zetten? Andere boeken die op mijn computer staan lukken niet,

  Gesteld op 20-2-2019 om 15:11 in forum Kobo Aura Edition 2 Misbruik melden
  • Het zijn ePub boeken. Het blijkt aan mijn computer te liggen. Mijn kobo maakt geen contact. Kan dit door de kobo app komen? Geantwoord op 28-2-2019 om 21:17

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Misschien het verbindingskabeltje wat vaker in en uit doen, of een andere poort proberen. Bij mij hapert de laptop ook wel eens. Als ik het dan wat vaker probeer verbind hij ineens wel. Geantwoord op 1-3-2019 om 10:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Misschien het verbindingskabeltje wat vaker in en uit doen, of een andere poort proberen. Bij mij hapert de laptop ook wel eens. Als ik het dan wat vaker probeer verbind hij ineens wel. Verbindingsproblemen kunnen m.i. niet met een koboapp te maken gebben. Succes! Geantwoord op 1-3-2019 om 10:40

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Misschien het verbindingskabeltje wat vaker in en uit doen, of een andere poort proberen. Bij mij hapert de laptop ook wel eens. Als ik het dan wat vaker probeer verbind hij ineens wel. Verbindingsproblemen kunnen m.i. niet met een koboapp te maken hebben. Succes! Geantwoord op 1-3-2019 om 10:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Als met je kabeltje wel anders iets kan doen ligt het daar niet aan ik moest in het begin een programma op mijn computer installeren om hem geschikt te maken voor EPUB even op internet.neuzen mijn Kobo staat vast dat is erger is de tweede al Geantwoord op 26-3-2019 om 10:01

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info