• Ik heb geen internetverbinding. WIFI is uitgeschakeld. Ik kan wifi niet ingeschakeld krijgen omdat er onder de Wifinetwerken geen netwerk te vinden is. Ik kan geen netwerk toevoegen.
  Wat moet ik doen???

  Gesteld op 12-4-2015 om 14:31 in forum Kantoor Misbruik melden
  • Beste,

   Over welk apparaat beschikt u? Helaas zijn er diverse oorzaken die een rol kunnen spelen, zoals een verkeerde driver, defect apparaat of een fout in het besturingssysteem. Heeft u al geprobeerd het apparaat opnieuw op te starten?

   Met vriendelijke groet,
   Daniel Koop
   Start Office
   Klik op deze LINK Geantwoord op 3-10-2015 om 15:00

   Waardeer dit antwoord (4) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info