• Hoe plaats ik mijn mailbox op mijn Ipad

  Gesteld op 20-7-2015 om 14:14 in forum Kantoor Misbruik melden
  • Beste,

   Apple heeft hier zelf over een help pagina op de website staan. Het enige wat je nodig hebt is de servernaam, login gegevens en mogelijk de poorten. Mocht poort 25 voor de uitgaande e-mail niet werken, probeer dan poort 587 bij de SMTP server. Een select aantal internet providers blokkeren de poort 25, tenzij die naar hun eigen SMTP Server is.

   Link naar de Apple help pagina: Klik op deze LINK

   Met vriendelijke groet,
   D. Koop
   Klik op deze LINK Geantwoord op 3-10-2015 om 14:57

   Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info