• Het water in de afwasmachine loopt niet weg. We krijgen een foutmelding 50. Wat dit betekent staat niet in de handleiding? Weet iemand wat foutmelding 50 betekent? Hoe lossen we dit op?

  Gesteld op 22-4-2015 om 20:06 in forum Ikea SKINANDE Misbruik melden
  • Volgens de dealer zou dit een motorprobleem zijn,in mijn geval met de zelfde code was de oorzaak blokkering van de waterpomp.
   Deze is aan de voorzijde na verwijdering van een schutblad zichtbaar.deze schoonmaken en probleem is opgelost.
   Geantwoord op 23-4-2015 om 10:42

   Waardeer dit antwoord (38) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info