• Waar is het installatieboekje van de Skinande vaatwasser. Er zitten maar 2 stelpootje voor. Hoe stel je achter waterpas? De klep staat erg strak afgesteld. Bij het loslaten klap hij weer hard dicht!

    Gesteld op 21-6-2015 om 21:01 in forum Ikea SKINANDE Misbruik melden
    • Er zit maar 1 stelpoot achter in het midden en die bedien je met aan de voorkant in het midden met een Tork schroef ( witte kunststof schroef ). Bij de onderdelen zit een soort kruiskopschroef met Tork aansluiting aan de andere kant. Op die manier kan je de achterste poot stellen.
      Vaatwasser zonder front lap hard dicht. Met front ( tegengewicht ) niet! Geantwoord op 14-7-2015 om 22:18

      Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info