• Ik zou graag een monteur willen die een keukenlade van een Faktum keuken (lade Rationell??) er uit kan halen.
    Wie kent zo/ iemand? Lokatie is Amsterdam Oost.

    Gesteld op 24-12-2018 om 17:27 in forum Ikea Rationell accesoire lade Misbruik melden
    • Dat kan je goed zelf doen en opletten want het vraagt heel even aandacht. De schuif in stand volledig UIT-getrokken: vooraan (linkerhand en rechterhand) stevig vastnemen en met een stevige korte snok naar boven een ruk geven: dan komt de schuif meteen los uit de vergrendeling. Terug vastzetten in volledig omgekeerde handeling. Vrolijk kerstfeest enz. Geantwoord op 25-12-2018 om 01:44

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info