• Ik zou graag een monteur willen die een keukenlade van een Faktum keuken (lade Rationell??) er uit kan halen.
    Wie kent zo/ iemand? Lokatie is Amsterdam Oost.

    Gesteld op 24-12-2018 om 17:27 in forum Ikea Rationell accesoire lade Misbruik melden
    • Dat kan je goed zelf doen en opletten want het vraagt heel even aandacht. De schuif in stand volledig UIT-getrokken: vooraan (linkerhand en rechterhand) stevig vastnemen en met een stevige korte snok naar boven een ruk geven: dan komt de schuif meteen los uit de vergrendeling. Terug vastzetten in volledig omgekeerde handeling. Vrolijk kerstfeest enz. Geantwoord op 25-12-2018 om 01:44

      Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info