• hoe kan ik een ikea keukenla eruit halen heb vanalles geprobeert maar het lukt me niet

    Gesteld op 20-11-2017 om 13:01 in forum Ikea Rationell accesoire lade Misbruik melden
    • Als ik me niet vergis van (Ikea-)model, is de oplossing eenvoudig. Schuif volledig "uit" trekken tot de aanslag, uiteraard zorgen dat alle inhoud is verwijderd, en dan met twee handen stevig vastpakken vooraan links en rechts ( NIET vastpakken aan de metalen slede ) , en dan even met een snok, een KORTE forse ruk naar boven toe: dan klikt de schuif meteen eruit en is ze los. Geantwoord op 20-11-2017 om 17:39

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info