• Bij het aanzetten van de humax en de tv krijg ik de melding
  niet geprogrammeerd
  Wat betekent dit?

  Gesteld op 12-2-2021 om 11:14 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Dat is een melding van de Tv zelf. De Humax geeft dat niet aan. Zorg er dus voor dat de juiste ingang op de Tv word geselecteerd.

   Ondersteuning Humax/Quantis electronics Geantwoord op 14-2-2021 om 22:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Je kan met de Humax niet opnemen op een USB stick. De Humax kan alleen opnemen op de interne harde schijf. Verplaatsen van de opgenomen bestanden naar een USB stick kan wel, al is het raadzamer daarvoor een harde schijf te gebruiken, of de Humax op te nemen in je netwerk (FTP).

   Ondersteuning Humax/Quantis electronics Geantwoord op 28-2-2021 om 23:24

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • USB STICK AANBRENGEN RECHTS OP VOORKANT,
   1e MEDIA
   2e SELECTEREN=ROOD
   3e TOETS; OPT
   4e VERPLAATSEN
   5e DRIVE 1
   6e RODE TOETS= COPIERENcontact@gebruikershandleiding.com. Geantwoord op 1-3-2021 om 08:14

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info