• In mijn medialijst heb ik achter mijn opgenomen programma’s HD staan en achter 1 opgenomen programma staat een soort van bliksemschicht. Dit programma kan ik niet wissen en kan niet “veranderd” worden.

    Gesteld op 22-1-2021 om 19:25 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
    • Dat gebeurt soms bij een (onbekende) fout. Vaak is het mogelijk dit dat wel te wissen, maar soms lukt dat niet, of pas nadat de Humax in stand-by heeft gestaan, of geheel spanningsloos is geweest. In andere gevallen is het pas weg nadat de harde schijf word geformatteerd. Maar dan ben je ALLE opnames kwijt! Doe dit dus niet als daar nog iets op staat wat je wilt bewaren.

      Ondersteuning Humax/Quantis electronics Geantwoord op 28-2-2021 om 23:33

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info