• Hoe speel je een op de harde schijf opgenomen opname af?

  Gesteld op 13-8-2019 om 15:00 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Dat is heel eenvoudig.

   Ga naar Media, door op de media toets te drukken. Daar zie je alle opnames staan. Ga nu met de pijltoetsen (grote ronde toets) naar het gewenste programma en klik op OK. Kies nu voor 'van begin afspelen' en klik weer op OK. Het programma word gestart. Nu kun je pauzeren, stoppen ed. met de bekende toetsen en kun je ook het bekijken hervatten, wissen etc.

   Willem
   Ondersteuning Humax/Quantis electronics. Geantwoord op 13-8-2019 om 23:09

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info