• Ik heb al enkele jaren een humax 5050c. Tot voor enkele maanden had ik weinig problemen. Sinds enige tijd werkt de timer echter niet meer wanneer de humax in stand-by midus staat. Ik kan dus wel programma's opnemen wanneer ik thuis ben en het apparaat heb aanstaan maar wanneer ik niet thuis ben en het apparaat in stand-by staat wordt niets van wat ik ingeprogrammeerd ben opgenomen. Hierdoor heb ik al vaak afleveri gen gemist van series die ik volg. Wie weet hoe ik dit kan oplossen?

  Gesteld op 22-5-2019 om 18:54 in forum Humax iHDR-5050C Misbruik melden
  • Dag,

   doe het volgende:

   -Haal de spanning geheel van het apparaat
   -Haal alle kabels los
   -Sluit na ca. 30 minuten alles weer aan
   -Schakel de spanning op de Humax weer in
   -Start de Humax op en voer meteen na het opstarten een fabrieksreset uit, waarbij je meteen de harde schijf formatteert*. *Doe dit laatste NIET als er opnames op staan welke je nog wilt bewaren!
   -Installeer de Humax opnieuw.

   Daarna kun je al de instellingen wijzigen welke je wilt aanpassen.

   Willem
   Ondersteuning Humax Geantwoord op 22-5-2019 om 22:09

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • Yes! Dank je wel Willem. Alleen al het loskoppelen en een half uur wachten heeft al geholpen. Ik heb niet eens de fabrieksreset uitgevoerd (omdat ik niet wist hoe ik dan weer terug moest naar mijn eigen instelingen, die mijn dochter voor mij had ingesteld). Geantwoord op 3-6-2019 om 13:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Dag,

   dat kan inderdaad werken, maar doorgaans niet voor lang. Je lost daar nl. niet echt een software issue op, waardoor de problemen vaak ontstaan. Gaat het dus weer mis, geef het dan aan, en ik kan je dan wellicht ook even door de andere opties leiden alles weer in te stellen. Maar dat wijst ook vaak wel weer zichzelf.

   Maar bovenstaande is dus de reden waarom ik in dergelijke gevallen, of bij andere problemen, een (uitgebreide) fabrieksreset aanraad.

   Mvg. Willem
   Ondersteuning Humax/Quantis electronics Geantwoord op 3-6-2019 om 21:30

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info