474364
56
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/58
Pagina verder
57
ENGLISH
INFORMATION ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRUNDIG 22 VLE 7120 BM
Technical data
Operating voltage:
220-240 V ~ 50-60 Hz or
DC 12 V / 4,6 A max. standard adaptor
Power consumption:
On mode 31 W
Standby <0,50 W
Energy Efficiency class:
B
Maximum power consumption
Operational 55 W
Annual power consumption
45 kWh
Audio output:
2 x 6 W music power output
2 x 3 W Sine wave power
Rohs Limits: Pb (Lead)/Hg (Mercury)
Pb meets ROHS directive / 0 mg
Peak luminance ratio:
83 %
Digital reception ranges
Cable:
Overall band: 110 MHz..862 MHz
Modulation: 16QAM, 32QAM, 64QAM,
128QAM and 256QAM
Symbol rate: 4.0 Msym/s to 7.0 Msym/s
Terrestrial (DVB-T):
VHF/UHF band, Bandwidth 7 MHz
and 8 MHz
FFT Size: 2k, 8k
Modulation: 16QAM, 64QAM, QPSK
Guard Interval: 1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Terrestrial (DVB-T2) (*):
VHF/UHF band, Bandwidth 7 MHz
and 8 MHz
FFT Size: 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k
Modulation: 16QAM, 64QAM,
256QAM, QPSK
Guard Interval: 1/4, 19/256, 1/8, 19/128,
1/16, 1/32, 1/128
Analogue reception ranges:
C02 ... C80, special channels S01 ... S41
Preset channels:
TV/Radio 1000 (Cable – DVB-C) or
100 (Analogue)
1000 (Terrestrial – DVB-T) or
100 (Analogue)
7 AV, 1 USB
Screen (dm²):
13 dm²
Screen size:
55 cm/22 inch
Maximum resolution:
WUXGA, 1920 x 1080
Weight:
approx. 3,5 kg
Dimensions:
W H D 52,5 cm 38,4 cm 5,5 cm
Service information for retailers
Only operate the television
with the power supply/power
cord provided.
The product complies with the
following EU directives:
2006/95/EC directive on electrical equipment
for use within certain voltage limits.
2004/108/EC directive on electromagnetic
compatibility.
2009/125/EC directive on ecodesign require-
ments for energy-related products.
Power consumption values and classes are speci-
fied according to the regulations 2009/642 and
2010/1062 and the standards EN62087 and
EN62301 as per European Union framework di-
rectives 2009/125/EC and 2010/30/EU
Environmental note
This product has been made
from high-quality parts and
materials which can be re-used
and recycled.
Therefore, do not dispose of
the product along with normal household waste
at the end of its service life. Take it to a collec-
tion point for the recycling of electrical and elec-
tronic equipment. Dispose of the used device at
a collection point for electrical and electronic
equipment. The symbol on the product, in the
operating manual or on the packaging indicates
that recycling is possible.
Information on collection points is available from
your local authorities.
Help protect the environment by recycling used
products.
Technical changes and errors reserved.
56

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Grundig 22 VLE 7120 BF bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Grundig 22 VLE 7120 BF in de taal/talen: Engels als bijlage per email.

De handleiding is 2.43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Grundig 22 VLE 7120 BF

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 58 pagina's

Grundig 22 VLE 7120 BF Gebruiksaanwijzing - Français - 58 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info