• Als ik een nieuw SD kaartje in mijn Garmin 810 plaats vind mijn computer mijn toestel niet. wat is de oorzaak?

    Gesteld op 10-8-2019 om 01:16 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
    • Als het goed is heb je bij de SD kaart een adapter/houder waarin de SD kaart past, die in de PC of laptop geschoven kan worden. Zo kan je kijken of je toegang hebt op de SD kaart. Je krijgt dan op de PC of laptop vanzelf een melding over de mogelijke fout bij het lezen/schrijven. (voor adapter/houder zoek op Google naar SD kaart) Geantwoord op 10-8-2019 om 12:03

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info