• Ik heb een SD kaart geinstalleerd, en geformateerd in FAT 32 en kaarten van OSM geinstalleerd op mijn SD kaart. Als ik wil navigeren verschijnt op mijn scherm " kaarten hebben geen navigeerbare wegen in dit gebied" . Als ik mijn garmin 810 aansluit op de computer staan de OSM kaarten wel op mijn SD kaart.

  Gesteld op 14-8-2019 om 10:56 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
  • Indien je verschillende kaarten geïnstalleerd hebt kan je best controleren of de juiste kaart ingeschakeld is. Ook de basiskaart moet altijd geactiveerd zijn. Geantwoord op 14-8-2019 om 16:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Met City Navigator Europe NT 2015 v.. kan de 810 navigeren. Andere kaarten zoals Freizeitkarte en OSM kennen deze functie niet. Geantwoord op 14-8-2019 om 20:43

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info