• Mijn cadanssensor doet het op eens niet meer. Mijn Garmin Edge 810 geeft aan dat ie gaan cadanssensor kan vinden, wel de snelheidssensor. Ik heb de batterij al vervangen en er knippert gegeven moment een rood lampje dat gegeven moment groen gaat knipperen. Sensor gecontroleerd op roestvorming of vocht. Beide niet aanwezig.

  Waarom doet mijn cadanssensor het op eens niet meer?

  Gesteld op 27-8-2017 om 22:16 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
  • Dat is nog maar de vraag. Kan het zijn dat je meerdere fietsen hebt ingevoerd, bijvoorbeeld een racefiets, een tourfiets, waarbij niet alle fietsen die cadansmeter beschikken? Je hebt wellicht dan ingesteld op tourfiets, terwijl je garmin vervolgens weer op de racefiets is gezet. Even omzetten naar racefiets dan.
   Ander optie: nadat de Garmin al aanstaat Fietsprofielen - racefiets (o.i.d) - zoek alles

   Succes! Geantwoord op 28-8-2017 om 18:08

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden
  • Bedankt voor je antwoord. Inmiddels heb ik een goeie tip gekregen. De batterij uit de cadanssensor halen deze op de kop voor vier minuten in de cadanssensor terugplaatsen (resetten). Daarna de batterij weer op de juiste manier in de cadanssensor plaatsen, opnieuw contact maken met de Garmin Edge 810 en hij doet het weer!!! Geantwoord op 28-8-2017 om 18:28

   Waardeer dit antwoord (32) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info