• Kan ik mijn Edge 810 zo instellen dat hij navigeert op momenten dat ik een afslag moet nemen, maar verder gewoon mijn gegevens als afstand, tijd, snelheid, cadans en hartslag in beeld heb? Bij kaartweergave kun je nl maar 2 gegevensvelden in beeld krijgen. Dus de hele rit het basisscherm en alleen kaart of aanwijzingen op moment dat dat nodig is .

  Gesteld op 4-9-2017 om 20:48 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
  • In principe gebeurt dat vanzelf. Bij een aankomend beslispunt verspringt het scherm met gegevensvelden naar het navigatiescherm. Na het beslispunt springt het automatisch terug naar het scherm met de gegevens. Zorg er wel voor de afslagbegeleiding te activeren. Dat doe je in het koersenkeuzescherm voordat jeje koers kiest. Je vindt rechts beneden, de horizontale streepjes. Druk daar op en kies afslagbegeleiding aan. Succes! Gelukt? Geantwoord op 4-9-2017 om 22:19

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • dank je! Ik heb de instellingen al staan zoals je aangeeft (afslagbegeleiding aan). Heb nu 1 keer een al eerder gereden rit geladen om opnieuw te rijden, Met deze instellingen en hield de hele tijd de kaart in beeld. Ik ga het komend weekend nogmaals proberen en zien of het nu anders is. I hope so:) Geantwoord op 4-9-2017 om 23:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info