• Sinds kort kan ik de route van onze club op de Garmin 810 krijgen. Gisteren gereden, prima de route kunnen volgen maar bij thuis komst de Garmin op de computer aangesloten zag ik dat ik niet kom zien hoeveel kilometers, de gemiddelde hartslag enz. terug zien.
  Hoe stel ik dit in zodat ik zowel de koers kan zien en achteraf ge reden kilometers etc.

  Gesteld op 14-8-2017 om 19:19 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
  • ja ik heb dat ook als ik bv de paul deman route doe, zijn de km niet opgeslagen en alle andere gegevens bv gemiddelde snelheid vindt ik niet terug Geantwoord op 30-8-2017 om 21:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Als de route niet bij het koersstartpunt exact start, is het niet genoeg om "rijden" in te drukken. Ook "startknop" (rechtsonder) dan indrukken.
   Tip: check altijd even op de eerste ritmeters of de afstand wordt opgenomen. Zoniet "startknop" indrukken. Succes! Geantwoord op 30-8-2017 om 22:15

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info