• de hartslag geeft hij niet meer aan ondanks nieuwe batterij heb hem al3 jaar altijd gedaan nu stopte hij ermeee nieuwe batterij er in gedaan maar doet het nog steeds niet

    Gesteld op 1-8-2017 om 22:55 in forum Garmin Edge 810 Misbruik melden
    • Goedenavond
      Heb deze ervaring ook gehad, batterij verwisseld, en nog geen resultaat. Wat bleek achteraf dat de nieuw gekochte batterij dusdanig lang in de winkel gelegen had, dat deze ook leeg was. Nadat ik een nieuwe band gekocht had, en deze batterij ook eens in de oude probeerde deed deze het gewoon, dus staar je niet blind op een nieuwe batterij Geantwoord op 2-8-2017 om 20:06

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info