• Geachte,
  Ben mijn pincode vergeten van mijn gardena grasmaaier R40LI
  Serial nr=172200714
  Step nr=9672695-06
  Product nr=4074-76
  Product key=QBNZ SQYL
  RFR code=24112

  Gesteld op 25-3-2020 om 13:29 in forum Gardena R40Li Robot Misbruik melden
  • Neem de batterij eruit wacht minimum 1 dag en plaats ZE terug daarna starten hij vraagt nieuw wachtwoord en dan nog eens ter bevestiging. Kies een wachtwoord dat gemakkelijk te onthouden is. Geantwoord op 25-3-2020 om 17:56

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info