• hij geeft foutcode d03 aan wat kan ik hier aan doen

    Gesteld op 13-3-2018 om 18:52 in forum Fagor es 30 it Misbruik melden
    • Hoi. Mijn vaatwasser had hetzelfde probleem. Dit betekend dat het water niet of onvoldoende wordt verwarmt. Ik heb er wel even naar moeten zoeken. Het kan natuurlijk het verwarmingselement zijn, die kun je doormeten met een multimeter. De weerstandswaarde moet ongeveer 30 OHM zijn. In mijn geval was het element niet kapot. Tijdens het programma heb ik de spanning gemeten op het element en er stond dus geen spanning op. Ook dit kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben maar bij onze vaatwasser zat een soldering van het relais die de verwarming inschakelt los. Nadat ik deze soldering vernieuwd heb is de vaatwasser weer okay. Geantwoord op 22-5-2018 om 17:07

      Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info