• Hallo, mijn smartphone blijft aangeven bij Connecting, Camera is loading en beeld komt er niet. Wat kan het probleem zijn

    Gesteld op 1-11-2017 om 15:59 in forum Elro C703IP Misbruik melden
    • Ik heb een iPad en iPhone op beide werkt mijn camera niet meer, dit komt omdat na de upgrade naar ios 11 Elro (Smartwares) de app niet op tijd heeft aangepast!
      Heb hierover al meer contacten met ze gehad, maar weet niet of het nu wel werkt. Ik heb een andere camera gekocht en de oude in de A..bak gedaan. Geantwoord op 1-11-2017 om 16:50

      Waardeer dit antwoord (5) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info