• Probeer al weer even mijn ELRO C703ip aan de gang te krijgen maar heb geen idee van IP adres of niet name !
  Ben nu 70 en gaat ook niet zo vlot meer !
  Wie Leie is zo vriendelijk mij op het goede spoor te zetten.
  Heb nu steeds het gevoel het spoor bijster te zijn !

  Bij voorbaat dank
  Wim
  Tilburg

  Gesteld op 27-6-2018 om 14:53 in forum Elro C703IP Misbruik melden
  • IP adres van uw camera wordt er gevraagd. Als u deze installeer zie je een cijfer code. Meestal begint deze met HTPP://192.168.2. en de rest moet u zelf aanvullen. Hoop dat u er een beetje uitkomt. Succes. Geantwoord op 17-8-2018 om 18:41

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info