Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
18
H
1. A készülék leírása
1: A forgató nyomaték beállítása
2: Bit - tartó
3.: obra- / balrafutás kapcsoló
4: Be/ki kapcsoló
5: Akku
6: Akkumulátortöltô készülék
7: Átkapcsoló 1. sebesség-2. sebesség
8: Rögzítôtaszter
9: fúrás - ütvefúrás átkapcsoláss
2. Biztonsági utasítások
A megfelelô biztonsági utasítások a mellékelt
füzetetcskében találhatóak.
3. Fontos utasítások:
Az akkucsavarozó használatba vétele elôtt
feltétlenül olvassa el a következô utasításokat:
1. Az akkucsomagot a vele szállított
akkumulátortöltô készülékkel tölteni. Egy üres
akku cca. 1 óra után fel van töltve.
2. Csak éles fúrókat valamint kifogástalan és
megfelelô csavaró bit-eket használni.
3. Szobafalba és más falakba történô fúrás és
csavarozás esetén ellenôrizze ezeket le rejtett
áram, gáz és víz vezetékekre.
4. Üzembe helyezés:
Az NC akkucsomag feltöltése
1. Az akkucsomagot a kézi markolatból kihúzni,
ennél az oldali rögzítôtasztert nyomni.
2. Hasonlítsa össze a típustáblán megadott hálózati
feszültséget, egyezik-e a meglevô hálózati
feszültséggel. Dugja ezután az akkumulátortöltô
készüléket a dugaszoló aljzatba.
3. Dugja az akkut a töltôadapter készülékbe. A zöld
LED világit. Az akku töltéséhez nyomja meg a SET
tasztert. A piros LED jelzi, hogy az akkucsomag
töltôdik. A zöld LED jelzi, hogy be van fejezve a
töltési folyamat. Üres akku esetén a töltés ideje
cca. 1 óra. A töltési folyamat alatt az akkucsomag
valamennyire felmelegedhet, de ez normális.
Ha az akkucsomag töltése nem lehetséges, akkor
kérjük vizsgálja meg,
hogy a hálózati aljzatban van e hálózati
feszültség
hogy az akkumulátortöltő töltőérintkezöin a
kontaktus kifogástalan e
Ha az akkucsomag töltése még mindég nem
lehetséges, akkor kérjük küldje
az akkumulátortöltőt
és az akkucsomagot
a vevőszolgáltatásunkhoz.
Az akkucsomag hosszú élettartama érdekében
gondoskodjon az NC akkucsomag idejében történő
újratöltéséről. Ez mindenesetre akkor szükséges, ha
észre venné, hogy az akku csarvarozó telyesítménye
alábbhagy.
Ne merítse ki az akkucsomagot sohasem teljesen.
Ez az NC - akkucsomag károsodásához vezet!
A forgató nyomaték beállítása (1)
Az akkucsavarozó egy 16 fokozatú mechanikus
forgató nyomaték beállítóval van felszerelve. A
csavarnagysághoz megfelelő forgató nyomatékot az
állítógyűrűn lehet beállítani. A forgató nyomaték több
tényezőtöl függ:
a megmunkálandó anyag fajtájától és
keménységétől
a felhasznált csavarok fajtájától és hosszúságától
a csavarkapcsolattól elvárt követelményektől.
A forgató nyomaték elérését a kuplung kerepeőô
kinyomása jelzi.
Fúrrás!
Fúráshoz állítsa az forgató nyomaték állítógyőrőtjét
az utolsó fokra „fúrás“. A fúrási fokozaton a
csúszókapcsoló nincs üzemben. A fúrásnál a
maximális forgató nyomaték áll a rendelkezésre.
Fúrás - ütvefúrás átkapcsolás (9)
A fúrási funkcióhoz állítsa az elülsô állítógyěrět a
„Bohrer“ szimbólumra. Az ütvefúráshoz fordítsa az
elülsô állítógyěrět a „Hammer“ szimbólumra és a
fordulatszám beállítására szolgáló állítógyěrět a
„Bohrer“ szimbólumra.
Forgásirány kapcsoló! (3)
A be/ki kapcsoló felett levő tolókapcsolóval be lehet
állítani az akkucsavarozó forgási irányát és az
akkucsavarhúzot akaratlan bekapcsolás ellen
biztosítani. Ön jobb- és balmenet között választhat. A
hajtómő sérülésének elkerülése érdekében, a
forgásirányt csak nyugalmi állapotban kapcsolja át.
Ha a tolókapcsoló a középállásban van, akkor a be/ki
kapcsoló blokkolva van.
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 18
20

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BAS 24S-2A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BAS 24S-2A in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Dansk, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info