Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/32
Pagina verder
19
H
Be/ki kapcsoló (4)
A fordulatszámot a be/ki kapcsoló által
fokozatmentessen be lehet állitani. Minnél mélyebbre
nyomja a kapcsolót, annál magasabb az
akkucsavarozó fordulatszáma.
Fúrás - ütvefúrás átkapcsolás (7)
A fúrási funkcióhoz állítsa az elülsô állítógyěrět a
„Bohrer“ szimbólumra. Az ütvefúráshoz fordítsa az
elülsô állítógyěrět a „Hammer“ szimbólumra és a
fordulatszám beállítására szolgáló állítógyěrět a
„Bohrer“ szimbólumra.
Csavarozás:
Legjobb ha öncentrírozó (pl. Tox, keresztréses)
csavarokat használ, amelyek egy biztonságos
munkát garantálnak. Ügyeljen arra, hogy formában
és nagyságban a felhasznált bit és a csavar
egyezzen. Állítsa be, az utasításban levő leírás
szerint, a forgató nyomatékot a csavarnagyságnak
megfelelően.
Technikai adatok:
A motor feszültségellátása 24 V =
Fordulatszám 0 - 350/0-1100 /perc
Forgató nyomaték 16 fokú
Jobra - balra futás igen
Fúrótokmány befogóméret: 2 - 13 mm
Az akku töltési feszültsége 24 V =
Az akku töltőárama 2,5 A
Az akkumulátortöltő hálózati
feszültsége 230 V - 50 Hz
Hangnyomásmérték LPA: 78,7 dB (A)
Hangtelyesítménymérték LWA: 89,7 dB (A)
Vibrálás aw 8,14 m / s
2
Tömeg 2,3 kg
Pótalkatrészek megrendelése
A pótalkatrészek megrendelésénél a következô
adatokat kell megadni
A készülék típusát
A kászülékk cikkszámát
A készülék ident-számát
A szükséges pótalkatrész pótalkatrész-számá
Aktuális árak és inforációk a www.isc-gmbh.info
alatt találhatóak.
Anleitung BAS 24S-2A SPK 1 21.09.2005 15:37 Uhr Seite 19
21

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Einhell BAS 24S-2A bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Einhell BAS 24S-2A in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Polski, Dansk, Norsk als bijlage per email.

De handleiding is 0,35 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info