• waarom zeggen jullie in de gebruiksaanwijzing dat je geen brood zonder suiker kan bakken? ik bak drie broden in de week , en ze zijn prima. ik bak ze met speltmeel.
    200 g wit speltmeel 400 g volkorenspeltmeel 357 ml water 2 eetl olijfolie, 1 tl vitamine c poeder ( optie) 1 tl gist (bruggeman instant). en evt. daarbij 2 eetl. natursauerteig poeder van arche. de gist direkt door het meel mengen.
    op programma 8 glutenvrij. prima brood 750 g. wil ook met andere programma's 1,2,3 groet paul

    Gesteld op 21-5-2012 om 12:22 in forum Domo B-3970 Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info