• ik zou graag het recept krijgen om in mijn domo b3970 sandwiches te maken ik moet ze bakken in de oven maar graag ingredienten voor in de machine te doen

    Gesteld op 16-8-2012 om 12:51 in forum Domo B-3970 Misbruik melden
    • wel dat zou ik ook graag willen weten want wij willen samen met de kids sandwichen maken maar we hebben telkens sandwichbrood omdat er niet in het boekje staat wanneer het deeg klaar is en bakt dan verder door, nu sandwichbrood is ook wel heel lekker hoor maar we zouden toch graag sandwichen willen maken Geantwoord op 9-9-2012 om 12:32

      Waardeer dit antwoord (13) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info