• wat zijn de te gebruikte ingredienten (hoeveelheid )voor de domo b-3970 om een gewoon broodje te bakken;

    Gesteld op 25-4-2012 om 14:21 in forum Domo B-3970 Misbruik melden
    • Beste,Ik gebruik;500gr.bloem(100 wit+400 volkoren)1kl.suiker.350ml.lauw water.3kl.malse boter en 8gr.Bruggeman poedergist.ik klop dat met een klein kloppertje dooreen ,omdat je anders gaten kan hebben.Daarna de bloem en er bovenop 1 k.zout. Programma 1 en klik 1x op loap size.
      Suxses! Grtjes van Yvette. Geantwoord op 25-4-2012 om 22:13

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info