• Mijn vaatwasser geeft F2 aan wat is en waar kan ik die F meldingen vinden.

    Gesteld op 2-1-2017 om 20:12 in forum Bauknecht GSXP 7527 Misbruik melden
    • Als je de diverse forums leest, dan is de officiële foutmelding een lekkage van de vaatwasser; er is water gedetecteerd door de vlotter onder in de bodemplaat. Als je het voorfront onder de deur eraf schroeft, dan zou je moeten kunnen zien of het hier nat is.
      Bij mij treed deze storing op als tijdens het programma de deur geopend wordt. Een vervuilde watersensor bij de pomp is waarschijnlijk de oorzaak. Wij lossen het op door de deur niet meer te openen als hij bezig is. Geantwoord op 2-1-2017 om 21:13

      Waardeer dit antwoord (8) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info