• Beste, onze vaatwasser geeft steeds de volgende melding F2.
  Kun je ons zeggen wat dit betekent? En wat we kunnen doen?
  Hartelijk dank, Mevr Verheyden

  Gesteld op 6-4-2017 om 12:44 in forum Bauknecht GSXP 7527 Misbruik melden
  • Onze vaatwasser had laatste ook die F2. Aan de onderkant van de vaatwasser zit een schaal waar boven een sensor hangt. Als er te veel water in die schaal zit raakt dat water die sensor en dan stopt hij en verschijnt de F2 melding. Als je het water uit die schaal laat lopen verdwijnt de F2 en doe de vaatwasser het weer. Dat was tenminste bij ons het geval. Succes er mee
   Geantwoord op 6-4-2017 om 13:41

   Waardeer dit antwoord (11) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info