• Mijn inbouw vaatwasser geeft foutmelding f2 en blijft piepen en lampjes flikkeren, weet iemand wat dit is

    Gesteld op 8-8-2016 om 13:26 in forum Bauknecht GSXP 7527 Misbruik melden
    • Ik ken het probleem en ben ook op zoek naar een oplossing. De vaatwasser werkt prima, maar als je tijdens het lopende programma de deur opent, dan gaat hij in storing. Het display knippert F2 en de pieptoon is ook niet continue, maar gaat ook aan/uit met het knipperen.
      Als de deur gesloten wordt, dan wordt de vaatwasser leeg gepompt en dan kan de storing gereset worden en een nieuw programma weer gestart worden. Geantwoord op 3-9-2016 om 14:23

      Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info