Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Hallo.
Beknopte handleiding
Welkom in de wereld van de nieuwe iPhone. We laten u
graag alle mogelijkheden zien.
Om te beginnen zet u uw iPhone aan door de aan/uit-knop
een paar seconden ingedrukt te houden. Vervolgens volgt u
de instructies op het scherm om uw iPhone te congureren.
Knoppen
Als u uw iPhone wilt uitschakelen of opnieuw wilt opstarten,
houdt u de aan/uit-knop een paar seconden ingedrukt en
versleept u de schuifknop om uw keuze te bevestigen. Als u
het scherm wilt uitschakelen, maar nog wel oproepen wilt
ontvangen, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop. U kunt op
elk gewenst moment op de thuisknop drukken om terug te
gaan naar het beginscherm. Om snel tussen recent gebruikte
apps te schakelen, drukt u tweemaal op de thuisknop en tikt
u vervolgens op een appsymbool.
Telefoon
U kunt bellen door op een telefoonnummer in Contacten,
Favorieten, een e-mailbericht, een sms-bericht of elders op
uw iPhone te tikken. U kunt ook de app Telefoon openen en
op de knop ‘Toetsen tikken om handmatig een nummer in
te voeren. Als u het geluid van een binnenkomend gesprek
wilt uitschakelen, drukt u eenmaal op de aan/uit-knop.
Als u tweemaal op deze knop drukt, wordt het gesprek
doorgestuurd naar uw voicemail. Als u de beller een sms’je
wilt sturen of een herinnering wilt instellen dat u deze persoon
moet terugbellen, schuift u de telefoonknop omhoog. Als u
gebruikmaakt van de iPhone-headset, kunt u opnemen door
één keer op de middelste knop te drukken. U beëindigt het
gesprek door nogmaals op de middelste knop te drukken.
FaceTime
U kunt een videogesprek beginnen met een andere
gebruiker van iPhone, iPad, iPod touch of Mac door de
contactpersoon te selecteren en vervolgens op de FaceTime-
knop te tikken. Als u tijdens een telefoongesprek een
videogesprek wilt starten, tikt u op ‘FaceTime’. Tijdens een
videogesprek kunt u overschakelen naar de camera aan
de achterzijde van het apparaat om de omgeving met uw
gesprekspartner te delen. Hiervoor tikt u op de cameraknop.
Berichten
Met Berichten kunt u een iMessage sturen naar andere
gebruikers van iPhone, iPad, iPod touch of Mac, of een sms of
mms naar een andere mobiele telefoon versturen. Het werkt
heel eenvoudig: u typt een naam of telefoonnummer in het
veld Aan of selecteert een contactpersoon. Vervolgens typt
u uw bericht en tikt u op ‘Stuur’. Als u een foto of lmpje wilt
versturen, tikt u op de cameraknop.
Tekst typen en bewerken
De iPhone corrigeert eventuele typefouten en doet tijdens
het typen suggesties. Tikt u dus op de verkeerde letter, dan
kunt u gewoon doorgaan. Wilt u een gesuggereerd woord
overnemen, dan tikt u op de spatiebalk. Als u de suggestie
wilt negeren, tikt u op de knop met het kruisje. Om tekst
te bewerken, tikt u dubbel op een woord. Als u meer tekst
wilt selecteren, sleept u de greeppunten. U kunt ook uw
vinger op de tekst houden, zodat het vergrootglas verschijnt.
Vervolgens sleept u met uw vinger om het invoegpunt
te verplaatsen. Met één tikje kunt u de tekst vervolgens
knippen, kopiëren of plakken. Dicteert u liever? Dan tikt
u gewoon op de microfoonknop.
Meldingen
Meldingen verschijnen kort boven in het scherm, zonder
u te storen bij wat u aan het doen bent. U kunt de
melding negeren of erop tikken om direct te reageren.
Voor een overzicht van recente meldingen veegt u vanaf de
bovenkant van elk willekeurig scherm naar beneden. In het
toegangsscherm kunt u een nieuwe melding bekijken door
het symbool naar rechts te slepen.
Beltoon/Stil
Volume
omhoog/
omlaag
Lightning-connector
Aan/Uit
Sluimeren
Zowel de beller als degene die gebeld wordt,
moet een apparaat met FaceTime hebben.
Thuisknop
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Rechtsboven op I phone 5 staat links naast de batterij een slotje met cirkelvormig pijltje eromheen. Wat betekent dit? En hoe kan ik het laten verdwijnen? Gesteld op 24-9-2020 om 17:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een IPhone 5
  Ik kan geen foto's verzenden
  Hoe kan ik verwijderde foto's terug zetten Gesteld op 22-8-2020 om 15:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik krijg sinds een week geen ping meer te horen als een app binnen komt, ik heb de telefoon uit en aan gezet ,maar niks helpt , wat kan ik doen , ook in instellingen gekeken, alles geprobeerd , maar lukt niet.wat kan ik doen.
  Gesteld op 14-7-2020 om 14:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPhone 5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPhone 5 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,97 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info