• heb deze gsm gekregen maar zonder handleiding en wil het melodie veranderen

  Gesteld op 17-2-2018 om 22:51 in forum Wiko Lenny Misbruik melden
  • Klik op deze LINK

   ga naar instellingen ,druk op geluid en meldingen , druk op beltoon telefoon en je ziet de beltoon die je gebruikt, druk hier op en je ziet de standaard beltonen , die kan je beluisteren en vastzetten welke je wil,
   ik heb zelf als bel toon een muzieknummer , het schijnt dat als je muziek op je telefoon hebt je 3 nummers als beltoon in kan stellen, je kan ze , iig niet bij mij, niet verwijderen of veranderen Geantwoord op 18-2-2018 om 18:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info