• heb deze gsm gekregen maar zonder handleiding en wil het melodie veranderen

  Gesteld op 17-2-2018 om 22:51 in forum Wiko Lenny Misbruik melden
  • Link

   ga naar instellingen ,druk op geluid en meldingen , druk op beltoon telefoon en je ziet de beltoon die je gebruikt, druk hier op en je ziet de standaard beltonen , die kan je beluisteren en vastzetten welke je wil,
   ik heb zelf als bel toon een muzieknummer , het schijnt dat als je muziek op je telefoon hebt je 3 nummers als beltoon in kan stellen, je kan ze , iig niet bij mij, niet verwijderen of veranderen Geantwoord op 18-2-2018 om 18:26

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info