• Waarom krijg ik een handleiding voor een OVEN als ik een handleiding vraag voor een wasdroger?

  Gesteld op 7-7-2013 om 10:58 in forum Whirlpool awz 9816 Misbruik melden
  • Bij mij hetzelfde , ik heb een condenswasdroger maar op internet niets te vinden. droogcapaciteit 6 kg whirlpool AWZ 9816 nr. op stikker 85759812060. Heeft u al wat meer informatie?
   Geantwoord op 8-8-2013 om 10:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Tja, je kan proberen de was te drogen in een oven wanneer de droger defect raakt, maar lijkt mij niet aan te bevelen.
   Geantwoord op 7-12-2015 om 11:28

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info