Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
17
INHOUD
BEKNOPTE HANDLEIDING
PROGRAMMATABEL
WASGOED VOORBEREIDEN
EEN PROGRAMMA EN EXTRA FUNCTIES SELECTEREN
EEN PROGRAMMA STARTEN EN VOLTOOIEN
HET WIJZIGEN VAN EEN REEDS GEKOZEN PROGRAMMA
EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN
DAGELIJKS ONDERHOUD EN REINIGING
GEBRUIKSAANWIJZINGEN
BOEKJE
VEILIGHEIDSADVIEZEN VOORDAT U DE
DROOGAUTOMAAT GEBRUIKT /
AANSLUITINGEN
PAG.
18
VEILIGHEIDSADVIEZEN EN ALGEMENE
VOORZORGSMAATREGELEN
PAG.
19
BESCHRIJVING VAN DE DROOGAUTOMAAT
PAG.
20
GEHEUGENSTEUNTJE - ONDERHOUD EN
REINIGING
PAG.
20
DE AFVOER AANSLUITEN
PAG.
21
OMKEREN VAN DE DEUR
PAG.
22
HET OPSPOREN VAN STORINGEN /
KLANTENSERVICE
PAG.
23
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • hallo
  pluizenfilter blijft knipperen ,ondanks schoonmaken
  slang en uitgang zijn niet gesperd Gesteld op 15-2-2021 om 17:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In mijn geval wil ik graag antwoord Mijn droger geeft naar paar minuten het rode lampje al aan De pluizen filter is schoon , Kan het zijn dat er achter in de droger nog een filter zit die ik schoon moet maken Ik heb mijn boekje niet meer en wil heel graag informatie hebben !!!!!!!! Gesteld op 28-7-2016 om 12:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb het zelfde naar vijf minuten gaat het lampje branden terwijl er bijna geen vuil aan de filter zit ...Graag de oplossing ..by
   Geantwoord op 3-10-2016 om 16:22

   Waardeer dit antwoord (7)Misbruik melden
 • mijn droger slaat steeds af en geeft aan dat het pluizenfilter vol zit. Maar dit is niet het geval en de was is ook niet droog Gesteld op 2-8-2011 om 19:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ook bij mijn droger brand er na een paar minuten het lampje dat de pluizenfilter vol zit. Hij is helemaal leeg, met een stofzuiger nog schoongemaakt. Wat kan ik nu doen? Geantwoord op 7-7-2020 om 23:59

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 8277 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 8277 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info