• In mijn geval wil ik graag antwoord Mijn droger geeft naar paar minuten het rode lampje al aan De pluizen filter is schoon , Kan het zijn dat er achter in de droger nog een filter zit die ik schoon moet maken Ik heb mijn boekje niet meer en wil heel graag informatie hebben !!!!!!!!

    Gesteld op 28-7-2016 om 12:44 in forum Whirlpool awz 8277 Misbruik melden
    • Ik heb het zelfde naar vijf minuten gaat het lampje branden terwijl er bijna geen vuil aan de filter zit ...Graag de oplossing ..by
      Geantwoord op 3-10-2016 om 16:22

      Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info