302666
8
Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
10
Wasserauslaß an Trocknerrückseite
Um den Kondenswasserbehälter nicht nach
jedem Trockengang entleeren zu müssen,
kann über den mitgelieferten Schlauch das
Kondenswasser direkt in ein Waschbecken
oder einen Siphon geleitet werden.
1. Vorhandenen Schlauch im unteren hinteren
Bereich des Trockners abziehen und auf das
Kunststoffkreuz stecken (s. Abbildung).
Ein saugfähiges Tuch unterlegen.
2. Den mitgelieferten Ablaufschlauch auf den
jetzt freien Anschluß stecken. Maximale
Ablaufhöhe 1m.
3. Den Schlauch knick- und verdrehungsfrei
verlegen. Das Schlauchende soll zur
Vermeidung des Siphoneffekts nicht in das
Ablaufwasser eintauchen können.
Länge des mitgelieferten Schlauchs: 1,5m.
Maximal zulässige Länge: 2,5m.
Türanschlag wechseln
1. Netzstecker ziehen.
2. Tür öffnen.
3. Kontaktstift an der Türinnenseite (oben) mit
einem Schraubenschlüssel um 90 Grad
drehen und herausnehmen.
4. Die beiden Schrauben am Türscharnier
entfernen und die Tür abnehmen.
5. Entfernen der Türverriegelung:
Die beiden Schrauben ober- und unterhalb
der Türverriegelung entfernen.
Türverriegelung unten anheben, um ca. 1,5
cm nach oben schieben und herausnehmen.
6. Wechsel des Türanschlags:
Tür drehen.
Tür auf der gewünschten Seite mit den
beiden Schrauben befestigen.
Türverriegelung auf der gegenüberliegenden
Seite einsetzen und um ca. 1,5 cm nach
unten schieben.
Die beiden Schrauben ober- und unterhalb
des Türverriegelung festschrauben.
Auf korrekten Einbau achten. Die
Kindersicherung muß sich oberhalb des
Schließmechanismus befinden.
7. Kontaktstift an der Türinnenseite (oben)
wieder einsetzen.
1. Trocknergehäuse mit einem sanften
Haushaltsreiniger säubern. Keine
Scheuermittel verwenden.
2. Flusensieb nach jedem Trockenvorgang
reinigen.
3. Ist das Flusensieb verstopft, mit Wasser und
einer weichen Bürste säubern.
4. Wärmetauscher mindestens vierteljährlich
wie folgt reinigen:
Tür öffnen und die Taste in der Einfüllöffnung
drücken.
Die Wärmetauscherklappe springt auf.
Die Haltefedern drehen und den
Wärmetauscher entnehmen.
Staub und Flusen an den Dichtungen und am
Wärmetauschergehäuse mit einem feuchten
Tuch abwischen.
DIREKTER WASSERABLAUF
TÜRANSCHLAG WECHSELN
WARTUNG
8

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Duits als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Polski - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info