Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
6
Vorbereiten der Wäsche
Prüfen, ob alle Knöpfe und Reißverschlüsse
geschlossen und alle Taschen leer sind. Wäsche auf
links drehen und locker in die Trommel legen, um ein
Knittern der Wäsche zu vermeiden.
Maximale Füllmenge
Baumwolle 5,0 kg
Baumwolle mit
Zusatzfunktion Rapid 3,5 kg
(elektronische Modelle)
Pflegeleicht 2,5 kg
Die angegebenen Mengen entsprechen einer
normalen Waschmaschinenfüllung.
Sortieren der Wäsche
A) Nach Pflege-Symbolen
am Kragen oder an der Seitennaht:
Für Trockner geeignet
Nur bei niedriger Temperatur trocknen
Nicht trocknergeeignet
B) Nach Menge und Gewebestärke
Wenn mehr Wäsche als Fassungsvolumen
vorhanden ist, die Wäsche entsprechend des
Gewichts sortieren (z.B. Handtücher von leichter
Unterwäsche trennen).
C) Nach Gewebearten
Baumwolle/Leinen: Handtücher, Jersey, Bett-
und Tischwäsche aus Baumwolle oder Leinen.
Pflegeleicht: Blusen, Hemden, Overalls usw. aus
Polyester oder Polyamid sowie Mischgewebe aus
Baumwolle und Synthetik.
D) Nach Trockengrad
Bügeltrocken, schranktrocken etc..
Nicht für den Trockner geeignet sind:
Wolle, Seide, feine Gewebe, Nylonstrümpfe, feine
Stickereien, Wäsche mit Metallbesatz, große Stücke
wie Schlafsäcke etc.
Achtung: Wäsche, die mit Fleckenmittel behandelt
wurde, oder Gummikleidung keinesfalls im
Trockner trocknen (Brand- oder
Explosionsgefahr). Keine mit Pflanzenöl
verschmutzte Wäsche trocknen.
VORBEREITEN DER WÄSCHE
4

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool awz 565 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool awz 565 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 0,33 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool awz 565

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Français - 10 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Italiano - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Português - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanõl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Espanôl - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Polski - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Dansk - 9 pagina's

Whirlpool awz 565 Gebruiksaanwijzing - Svenska - 9 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info