Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
6
Niet alle opties zijn te combineren; de niet te combineren
opties worden automatisch uitgeschakeld.
OPTIES die direct te selecteren zijn door het indrukken van de
betre ende toets;
Stoomoptie
Minimaliseert het kreuken van kleding gemaakt van katoen,
synthetische sto en en gemengde weefsels door het toevoegen
van een luchtbevochtigingsfase aan het einde van de droogcyclus.
Alleen de optie met kleine ladingen gebruiken, na het einde van het
programma onmiddellijk de kleding uit de droger halen en op
kleerhangers hangen.
De luchtvochtigheid wordt automatisch aanpast aan "kastdroog" en
deze optie kan niet worden gewijzigd.
Droogtijd
De gewenste droogtijd aanpassen als programma Droogtijd
of Luchten is geselecteerd.
De toets indrukken; het licht gaat aan, en het symbool droogtijd op
het display gaat branden. Draai de knop om de gewenste droogtijd
tot maximaal 180 minuten te selecteren, daarna de knop indrukken
om te bevestigen.
Droogniveau
Het gewenste droogniveau voor de waslading selecteren.
De toets indrukken totdat deze gaat branden. Selecteer het
gewenste droogniveau door aan de knop te draaien; kies uit
strijkdroog (geschikt voor het strijken na de droogcyclus,
dus nog steeds enigszins vochtig)
kastdroog (droog genoeg om in de kast te leggen aan
het einde van de droogcyclus)
extra droog (maximaal droogniveau)
en bevestigen door de knop in te drukken.
OPTIES die te selecteren zijn met de toets Opties
Anti-kreuk
Helpt uw wasgoed fris te houden als u deze niet snel na
a oop van het programma uit de machine kan worden
gehaald.
OPTIES, FUNCTIES EN INDICATOREN
Een paar minuten na het einde van het programma begint de droger
regelmatig te draaien. Dit draaien duurt tot ongeveer 12 uur na
het einde van het programma. U kunt het op elk gewenst moment
stoppen door de droger met de Aan/Uit-toets uit te schakelen.
Delicaat
Maakt een zachtere behandeling van de was mogelijk door
de droogtemperatuur te verlagen.
Snel
Maakt sneller drogen mogelijk.
FUNCTIES:
Instellingen
De volgende instellingen kunnen gewijzigd / geselecteerd worden:
Taalweergave / toetstonen / waarschuwing einde cyclus
/ Contrastweergave / Watergeleidbaarheid (= aanpassing
aan de geleidbaarheid van het voor het wassen gebruikte
water; instelbaar van 1 = meest vochtige resultaten, tot 5
= meest droge resultaten) / Onthouden laatst gebruikte cyclus
(indien ingesteld op "Uit", is Eco Katoen het standaard programma
dat wordt geselecteerd wanneer de droger wordt ingeschakeld) /
Eco-modus (automatische uitschakelfunctie na einde programma)
/ Terug naar fabrieksinstellingen.
Druk op de Instellingentoets en houd hem minimaal 3 seconden
ingedrukt.
Draai de knop, om de instelling die u wilt veranderen te
selecteren; bevestig met de knop.
Draai de knop, om de instelling aan te passen; bevestig met de
knop.
Om de Instellingenmodus af te sluiten, de knop draaien totdat
het display aan geeft dat u kunt afsluiten – vervolgens bevestigen
door op de knop te drukken. Or Of anders de Instellingentoets
indrukken.
Toetsenvergrendeling
Hiermee vergrendelt u de toetsen en de knop op het
bedieningspaneel tegen ongewenste werking.
Voor het vergrendelen van de toetsen:
Moet de droger ingeschakeld zijn.
De toets voor toetsenblokkering ingedrukt worden
gehouden tot de toets gaat branden. Knop en toetsen zijn
nu vergrendeld.
Alleen de Aan/Uit-toets werkt
Als u de droger uit- en weer inschakelt blijft de
toetsvergrendeling geactiveerd totdat u het ontgrendelt.
Voor het ontgrendelen van de toetsen:
De toets voor toetsenblokkering ingedrukt worden
gehouden tot de toets niet meer brandt.
Outdoor
Voor het drogen van outdoor kleding die geschikt is voor
behandeling in een droger.
Donsjacks
Voor het drogen van grote enkele stukken zoals donsjacks.
Mini lading
Economisch drogen van kleine wasladingen.
6

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • wij krijgen de melding "water reservoir vol" maar die is niet vol... wij hebben achterkant ook open gedaan en zagen niet direct een 2e reservoir. Iemand al voorgehad, wat kan ik doen?
  Gesteld op 18-1-2022 om 11:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De wasdroger droogt slecht ik moet de droger een paar keer opnieuw aanzetten op tijdinstelling Gesteld op 22-12-2020 om 19:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg steeds de melding ‘onderste filter reinigen’ , de droogkast start daardoor niet meer op. Nochtans is de filter gereinigd. Iemand een idee? Gesteld op 8-7-2019 om 12:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je dient het gedeelte waar het filter in zit ook schoon te maken, daar zit je sensor ook. Door het stof wat door het filter heen komt vervuilt de sensor, waardoor deze het filter voor vol aanziet.
   Stofzuigen kun je de filterruimte ook dan hoef je niet telkens met een doek erin. Dit staat overigens ook in de handleiding vh apparaat
   Geantwoord op 4-2-2020 om 02:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik krijg steeds reinig onderste filter terwijl filter schoon is Gesteld op 8-3-2017 om 16:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hebben dit probleem ook. Het probleem zit hem in de doorgang tussen de filters waar stof ophoopt en voor de sensor komt te zitten. Met borstel er proberen af te krijgen. Techniekers weten ook geen andere raad :(. Geantwoord op 4-10-2018 om 22:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 46 pagina's

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 45 pagina's

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 46 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info