Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
7
NL
Klaar in
Maakt het mogelijk om de was op een bepaald moment klaar
te hebben door een vertraging in te stellen tot het einde van
het programma.
Kies een vertraging tot maximaal 23 uur.
Selecteer programma en opties.
De toets "Klaar in" indrukken -het symbool op de toets brandt.
Draai de knop om een vertraging van tot maximaal 23 uur te
selecteren. Bevestig de gewenste vertraging door het indrukken
van de knop.
Druk op "Start/Pauze" – het aftellen van de vertraging wordt
gestart. Het display geeft aan dat Eindtijdselectie geactiveerd is.
Het programma begint automatisch, tijdig,om te worden
beëindigd aan het einde van de vertragingsperiode. Wanneer het
programma start wordt de vertraging op het scherm vervangen
door de resterende duur van het programma.
Om de vertraging te wissen
op "Start/Pauze" drukken om de startvertraging te wissen.
Druk nogmaals op “Start (Pauze)” om het gekozen programma
onmiddellijk te starten.
of houd "Aan/Uit" ingedrukt om de volledige programma-
instelling te wissen.
INDICATOREN
Storing
Raadpleeg bij eventuele storingen de paragraaf
PROBLEEMOPLOSSING in de GIDS VOOR GEBRUIK EN VERZORGING.
Energiecontrole
Geeft feedback over het energieverbruik van de programma-
instelling.
Hoe minder indicatoren er branden, des te economischer is uw
programma-instelling.
VERZORGING EN ONDERHOUD
De droger uitschakelen en loskoppelen voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden
verricht.
Let op, het water in het waterreservoir kan nog warm zijn.
Na elke droogcyclus het waterreservoir legen
Het handvat vasthouden en het waterreservoir voorzichtig
uitnemen. Het volle waterreservoir met beide handen vasthouden.
Het waterreservoir legen en weer aanbrengen en druk het terug op
zijn plaats. Controleer of het correct is aangebracht.
Na elke droogcyclus het deur lter reinigen
Open de deur en verwijder de deur lter door het naar boven te
trekken.
Druk op de toets om de deur te openen. Verwijder het lint aan de
binnenkant. Het  lter sluiten en opnieuw aanbrengen in de goede
richting, zodat het volledig in de  lterkamer zit.
Reinig het onderste  lter ongeveer na iedere vijfde cyclus
Open de bodemklep. Het handvat vasthouden en het bodem lter
uitnemen.
Het schuim uit het bodem lter verwijderen om het schoon te
maken. Het  lterschuim en het  lter met de hand of onder stromend
water schoonmaken. Het  lterschuim niet in de wasmachine wassen.
Het  lterschuim uitwringen. Niet in het bodem lter aanbrengen
wanneer het nog druipt.
Het  lterschuim op de bodem lter vastzetten. De  lterkamer van
de droger met een vochtige doek of zorgvuldig met een stofzuiger
reinigen. De bodem lter opnieuw insteken. Het handvat van de  lter
naar beneden klappen en de bodemklep sluiten.
7

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • wij krijgen de melding "water reservoir vol" maar die is niet vol... wij hebben achterkant ook open gedaan en zagen niet direct een 2e reservoir. Iemand al voorgehad, wat kan ik doen?
  Gesteld op 18-1-2022 om 11:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De wasdroger droogt slecht ik moet de droger een paar keer opnieuw aanzetten op tijdinstelling Gesteld op 22-12-2020 om 19:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg steeds de melding ‘onderste filter reinigen’ , de droogkast start daardoor niet meer op. Nochtans is de filter gereinigd. Iemand een idee? Gesteld op 8-7-2019 om 12:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Je dient het gedeelte waar het filter in zit ook schoon te maken, daar zit je sensor ook. Door het stof wat door het filter heen komt vervuilt de sensor, waardoor deze het filter voor vol aanziet.
   Stofzuigen kun je de filterruimte ook dan hoef je niet telkens met een doek erin. Dit staat overigens ook in de handleiding vh apparaat
   Geantwoord op 4-2-2020 om 02:06

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Ik krijg steeds reinig onderste filter terwijl filter schoon is Gesteld op 8-3-2017 om 16:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hebben dit probleem ook. Het probleem zit hem in de doorgang tussen de filters waar stof ophoopt en voor de sensor komt te zitten. Met borstel er proberen af te krijgen. Techniekers weten ook geen andere raad :(. Geantwoord op 4-10-2018 om 22:38

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Nederlands - 46 pagina's

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Snelstart handleiding - Deutsch - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Deutsch - 45 pagina's

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Snelstart handleiding - Français - 8 pagina's

Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Gebruiksaanwijzing en installatiehandleiding - Français - 46 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info