• Ik krijg steeds de melding ‘onderste filter reinigen’ , de droogkast start daardoor niet meer op. Nochtans is de filter gereinigd. Iemand een idee?

  Gesteld op 8-7-2019 om 12:05 in forum Whirlpool HSCX 80531 Supreme Care Misbruik melden
  • Je dient het gedeelte waar het filter in zit ook schoon te maken, daar zit je sensor ook. Door het stof wat door het filter heen komt vervuilt de sensor, waardoor deze het filter voor vol aanziet.
   Stofzuigen kun je de filterruimte ook dan hoef je niet telkens met een doek erin. Dit staat overigens ook in de handleiding vh apparaat
   Geantwoord op 4-2-2020 om 02:06

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info