• Hoe pas ik de taal aan van mijn wasmachine 6 sence

  Gesteld op 6-9-2020 om 12:51 in forum Whirlpool FSCR70410 Misbruik melden
  • Druk minimaal 3 sec. op de programmatoets(P). Draai aan de knop om de instelling te veranderen.
   Als hij iets aangeeft in de taal met het cijfer 1 ervoor druk dan op de zwarte knop. Nu kun je de taal instellen en bevestigen door op de knop te drukken. Draai vervolgens aan de knop tot het display aangeeft dat je kan
   afsluiten. Vervolgens bevestigen door weer op de zwarte knop te drukken.
   Geantwoord op 6-9-2020 om 15:05

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info