Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/17
Pagina verder
19
TABLE DES MATIERES
CONSIGNES D'INSTALLATION ET D'UTILISATION Page 20
USAGE PREVU
Page 24
INSTALLATION
Page 25
DESCRIPTION DU SECHE-LINGE
Page 26
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
Page 27
NETTOYAGE DU FILTRE À PELUCHES
Page 27
NETTOYAGE DE L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR
Page 28
SYSTEME D'EVACUATION DE L'EAU
Page 29
REVERSIBILITE DE LA PORTE
Page 31
ECONOMIES D'ENERGIE/
FONCTION DE MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE
Page 32
GUIDE DE RESOLUTION DES PROBLEMES/
SERVICE APRES-VENTE
Page 33
MISE AU REBUT
Page 35
VOYANTS ET OPTIONS
TABLEAU DES PROGRAMMES
LANCEMENT D'UN PROGRAMME
RESOLUTION DES PROBLEMES/ENTRETIEN
DONNEES SUR LA CONSOMMATION
NOTICE D'UTILISATION
GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE
LISEZ LA NOTICE D'UTILISATION !
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een whirlpool azb6670.
  Hij geeft een foutmelding F04.
  Ik krijg hem niet meer ingang. Ik heb alle filters proper gemaakt.
  Wat kan ik nog doen Gesteld op 26-1-2021 om 13:39

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe wordt het bovenste deklsel verwijderd om aan de trommel te kunnen Gesteld op 23-3-2020 om 15:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Is meestal eenvoudig. Enkele schroeven aan de achterkant van deksel loschroeven en daarna aan voorkant van het toestel met je hand het deksel stevig naar achter duwen (enkele cm). Daarna komt het deksel los uit de voorziene nokken en kan je het gewoon oplichten van het toestel.
   Geantwoord op 23-3-2020 om 18:44

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Na het in werking zetten van het toestel draait de trommel niet meer Gesteld op 23-3-2020 om 15:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik veronderstel dat de trommel voordien steeds gewerkt heeft(draaide).
   Als je het toestel inschakelt en de waterkraan staat open en de deur is goed gesloten (in slot) en bij het inschakelen start het toestel met het wegpompen van het restwater van vorige wasbeurt dan zou de trommel moeten beginnen met enkele toeren te draaien waarna het water zal nemen uit de waterleiding.
   Als het toestel niks doet is mogelijk de deur toch niet goed gesloten en open en sluit je de deur opnieuw.
   De waterkraan achteraan moet open staan !
   Als de trommel niet beweegt en je hoort de motor wel draaien is ofwel de aandrijfriem gebroken of los gekomen van het aandrijfwiel van de motor. Dan zal je het toestel toch moeten (laten ?) openen (bovenkant en achterkant) om motor en riem te bekijken. In andere gevallen moet je er een Whirlpool specialist bijhalen.
   Groeten,
   Jef Geantwoord op 23-3-2020 om 18:40

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • GEACHTE
  HOE KAN IK DE FOUTMELDING F 04 RESETTEN AUB
  MVG
  Gesteld op 15-6-2019 om 15:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onze droger draait niet meer. Geen foutmelding en warmt wel op maar de ketel binnenin draait niet meer mee? Gesteld op 2-9-2018 om 12:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Warmt wel, dus de ventilator functioneert... Als de trommel niet draait is ofwel de riem gebroken of de motor zelf defect. Geantwoord op 3-9-2018 om 23:05

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Ik krijg een storing F04 op de display. Wat kan ik doen, heeft het iets te maken met de motor die oververhit is?
  Wie geeft raad?
  Met warme grtjs?
  Dirk Gesteld op 10-6-2018 om 21:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn drookast is na het openen tijdens het draaien helemaal uitgevallen ! hoe kan ik dit toestel resetten ? Gesteld op 22-9-2015 om 17:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • hoi,hoi

   Ik heb ook regelmatig problemen met dit toestel, hetgeen tot hiertoe altijd de oplossing bleek is dit; stap 1; draai de knop helemaal om (tussen luchten en strijkdroog)
   stap 2; druk 3 maal op start
   stap 3; draai de knop eentje verder (op luchten)
   stap 4; druk nogmaals 3 maal op start
   --> probleem opgelost :) Geantwoord op 20-10-2015 om 16:08

   Waardeer dit antwoord (13)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Whirlpool AZB 6670 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Whirlpool AZB 6670 in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 1,08 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info