• mijn drookast is na het openen tijdens het draaien helemaal uitgevallen ! hoe kan ik dit toestel resetten ?

  Gesteld op 22-9-2015 om 17:51 in forum Whirlpool AZB 6670 Misbruik melden
  • hoi,hoi

   Ik heb ook regelmatig problemen met dit toestel, hetgeen tot hiertoe altijd de oplossing bleek is dit; stap 1; draai de knop helemaal om (tussen luchten en strijkdroog)
   stap 2; druk 3 maal op start
   stap 3; draai de knop eentje verder (op luchten)
   stap 4; druk nogmaals 3 maal op start
   --> probleem opgelost :) Geantwoord op 20-10-2015 om 16:08

   Waardeer dit antwoord (13) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info